View on GitHub

The Blog of Juho

This is my blog. Nothing more.

Covid-19 Faktoja ja valmistautumista, Osa 2

lauantai 2020-03-28

Amatöörin ajatuksia ja viitteellistä faktatietoa liittyen puhjenneeseen maailmanlaajuiseen Covid-19 pandemiaan ja sen aiheuttajavirukseen SARS-CoV-2. Kirjoittelu sisältää aihealueittain ajatuksia ja tietoa aiheesta. Tämä on osa 2 kirjoittelusta, ja kirjoittaja olettaa lukijan lukevan ensin osan 1 kirjoittelusta.

Teksti ei juuri sisällä tietoa SARS-CoV-2 viruksen aiheuttaman infektion oireista tai vaarallisuudesta suhteessa muihin tartuntatauteihin, sillä sitä ei tällä hetkellä juuri tunneta. Lisätiedoille hyviä lähteitä ovat http://who.int sekä http://thl.fi.

end of TL;DR so now go and read…

Kaksi viikkoa kulunut

Kirjoittelun ensimmäisestä osasta on nyt kulunut kaksi viikkoa. Merkittävimpiä muutoksia tänä aikana ovat olleet Uudenmaan maakuntarajan sulkeminen, peruskoulutuksen ja varhaiskasvatuksen lähiopetuksen alasajo, sekä ulkomailta takaisin Suomeen palaavien henkilöiden karanteenijärjestelyjen luvattu tehostaminen[1][2][3]. Lähiopetuksen alasajoa lukuun ottamatta, toimet saatiin käytäntöön vasta viime päivinä. Lisäksi on tapahtunut monia pienempiä muutoksia, kuten valtionhallinnon antamien suositusten tarkentumista ja paremmin kohdentamista, ihmisten liikkumisen ja tapaamisten vähentämisen merkityksen korostamista ja ravintolayrittäjiin vetoamista ravintoloiden ja baarien asiakastilojen sulkemisen osalta[4].

Kotikokkaus ja take-away ruoka on kevään juttu. Toivon itse kovasti, että monet ravintolayrittäjistä pystyisivät muuntautumaan vallitsevaan tilanteeseen ja muuntamaan toimintaansa take-away annosten tarjoilun suuntaan. Itse olen sinkkuna tottunut syömään pääasiassa ulkona ja into (taidot?) aterioiden kotona kokkailuun ei ole kummoinen. Lisäksi nämä Kivikylän lihapullat alkaa jo pikkuhiljaa kyllästyttämään. Miksi nää on kylminä niin hyviä?

Kuolintilastot

Suomessa on perjantaihin 2020-03-27 mennessä kuollut Covid-19 tautiin 7 henkilöä[5].

Kuoleminen on jännä juttu, oli syy mikä tahansa. Usein on hankalaa määritellä, mikä oli henkilön varsinainen kuolinsyy ja joskus se on jokin aivan muu, kuin esimerkiksi suorat tartuntataudin aiheuttamat komplikaatiot. Vaikka meillä on nyt lukuja Covid-19 tautiin kuolleista, tarkoittaa se enemmänkin sitä, että henkilöillä on kuollessaan ollut todistetusti SARS-CoV-2 infektio, toisin kun että henkilö olisi kuollut nimenomaan juuri Covid-19 sairauden yksinomaan aiheuttamaan komplikaatioon.

Tuttu kysyi somessa, “muistatko millä vuosikymmenellä, vuosisadalla tai vuosituhannella ihminen on viimeksi kuollut vanhuuteen?”. Vanhuuteen kuoleminen on vain historian kyvyttömyyttä keksiä parempi kuolinsyy ja tänä päivänä enemmänkin keino pehmentää viestiä vastaanottajalle, kuten lapselle.

Jatkoa henkilökohtaiselle vastuulle

Lähtökohta on, että ihmisten on noudatettava Suomen hallituksen ja THL:n antamia suosituksia ja ohjeita[6][7], sillä vain ne rakentavat kestävän pohjan säädellä sitten näitä muita yksityiskohtaisempia ohjeistuksia, joiden vertailua tässä jatkan.

Pisteytän muutaman seuraavan varautumistavan suhteessa siihen, millainen vaikutus sillä on epidemian etenemistä hidastavana toimena. Viisi pistettä tarkoittaa varsin hyvää varautumistapaa ja yksi piste huonoa.

Ihmiskontaktien minimiointi

4 pistettä.

Pysy kaukana minusta. Muista, että olet muutakin kuin ruhosi. Räkäsi ja sylkesi ovat myös osa sinua ja ne tuppaavat irtoamaan joidenkin ihmisten ruhosta helpommin kuin toisista. Kun olet nuhainen, niin niitä irtoaa sinusta enemmän kun kukaan haluaisi.

Kauniimmin sanottuna, jos siitä on enää apua, pysy enimmäkseen kotonasi. Näin sekä pienennät kokonnaisaltistumistasi, kun muiden kehot (ruhot) ja eritteet pysyvät etäällä sinusta, että et itse tuo omaa kehoasi ja eritteitäsi muiden nähtäväksi. Muista myös yskimis- ja aivastushygienia, sekä käsiesi peseminen myös kotoa lähtiessäsi, sillä vaikka SARS-CoV-2 virus ei vielä itsenäisesti kykenisikään tilaamaan itselleen Foodoraa, luottaa se isäntänsä (sinun) liikkumiseen leviämisensä edistämiseksi muihin ihmisiin aivastusilman ja esineiden koskettelun kautta[8].

Se kuinka kauan SARS-CoV-2 virus säilyy ihmisen infektointikykyisenä ilmassa ja eri esineissä on vielä tänään kyseenalaista, mutta ainakin pintojen (kyökin pöydässä on pinta) osalta puhutaan useista tunneista[9]. Katso kirjoittelun 1. osasta enemmän käsien oikeaoppisen pesun tärkeydestä.

Henkilösuojainten käyttö

2 pistettä.

Hengityssuojaimet, kumihanskat, käsidesit, nämä menevät tämän otsikon alle. Kaikki nämä ovat oikein käytettynä tehokkaita tapoja vähentää oman kehon kokonnaisaltistumista mikrobeille, myös SARS-CoV-2 virukselle, tilanteissa jossa ihmiskontaktit eivät ole vältettävissä. Yksi tällainen ihmisryhmä ovat terveydenhuollon työntekijät. He eivät voi välttää ihmiskontakteja, olivat potilaat sitten Covid-19 sairauden hoitoa etsiviä tai muusta syystä terveydenhuollon palveluihin hakeutuneita. Lisäksi ihmiskontaktien määrät ovat suuria, sillä harva ensi- tai sairaanhoitaja kohtaa vain yhden potilaan työpäivän aikana.

Ollakseen tehokkaita, suojavälineiden käyttöön tulee saada koulutusta ja niiden käyttöä on harjoiteltava puhtaissa olosuhteissa säännöllisesti ja opastettuna. Muussa tapauksessa ne eivät tarjoa juuri lisäsuojaa ja pahimmassa tapauksessa väärin käytettynä lisäävät kokonnaisaltistumista. En näe syytä alkaa tässä kertaamaan, miten mitäkin hengityssuojainmallia tulee käyttää, sillä siihen on saatavilla laadukasta koulutusta ja tietoa sitten tämän kriisin jälkeen[10].

Lähes kaikki muut ihmisryhmät pystyvät tarvittaessa vähentämään kokonaisaltistumistaan vähentämällä ihmiskontakteja ja sen tuleekin olla heille se ensisijainen toimi, ennen kun edes kannattaa ajatella kokonnaisaltistumisen alentamista suojavälineillä. Lisäksi suojavälineiden saatavuus on turvattava terveydenhuollon henkilöstölle, joka voi vaarantua jos muut ihmisryhmät hamstraavat niitä kotikaappeihinsa vanhenemaan. Suojavälineet ovat jo loppuneet monesta valtiosta, myös terveydenhuollon henkilöstöltä[11][12]. Hamstratkaa vessapaperia, jos jotain tekee mieli hamstrata.

Se henkilösuojainten käyttö

En voi vastustaa kiusausta ihan vähän kommentoida oikeaoppista käyttöä, joten jos jollekin tästä nyt on hyötyä, niin antaa mennä.

Älä korvaa käsien pesua käsihuuhteen (kansanomaisesti käsidesi) käytöllä. Käytä käsihuuhdetta vain jos käsien pesu juoksevan veden ja saippuan kanssa ei ole mahdollista. Käsihuuhteen mikrobeja tuhoava ainesosa on usein etyylialkoholi (etanoli) tai isopropyylialkoholi (IPA). Myös muita pinta-aktiivisia aineita, kuten bentsalkoniumkloridia, voi löytyä käsihuuhteista joko yksinään tai lisäaineena.

SARS-CoV-2 viruksen tulee uida noin 75% alkoholi/25% vesi seossuhteisessa seoksessa vähintään 30 sekuntia, jotta se menettäisi osan kyvystään infektoida ihmisen[13]. Kestoa on hankala saavuttaa, sillä heti kun kastelet kätesi käsihuuhteella, alkaa alkoholi haihtua ja seossuhde laimentua. Jos et saavuta tätä kestoa käsihuuhdetta käyttäessäsi, käsiisi jää infektointikykyisiä SARS-CoV-2 viruksia. Lisäksi kaikki virukset jäävät käsiisi, toisin kun käsien saippuapesussa juoksevalla vedellä ja kaikki riippuu siitä, menettävätkö ne infektointikykynsä.

Alkoholin suhteen lisääminen 75%:sta ei merkittävästi nosta seoksen tehoa tehdä viruksesta vaaratonta nopeammin ja pelkän alkoholin käyttäminen ilman seoksessa olevaa vettä on jopa heikompi, kuin 75% seossuhteen käyttäminen[14]. Vesi on läsnä ollessaan ikään kuin katalyytti.

Riisu hengityssuojaimet ja kumihanskat oikeaoppisesti koskettamatta niiden ulkopintaa, sillä niiden ulkopinta on luonnollisesti se mikä kerää pöpöt. Kertakäyttökäsineet ja -hengityssuojaimet ovat nimensä mukaisesti kertakäyttöisiä, eli et saa ottaa niitä pois kasvoiltasi tai käsistäsi heittämättä niitä välittömästi roskikseen. Älä varsinkaan kosketa kasvojasi hengityssuojainta niille asetellessasi, äläkä koskaan siirrä hengityssuojainta kaulalle roikkumaan. Käytä vain oikeankokoista ja -muotoista hengityssuojaimia, jotka sopivat kasvoillesi tiiviisti, sillä tiiveys on tärkeää. Lisäksi käytä vain riittävän suodatuskyvyn omaavia hengityssuojaimia[15].

Ei-kertakäyttöisiin henkilösuojaimiin sopii kumisaapas-analogia; miksi käytät kumisaappaita kurakelillä? Sillä et käytä niitä missään muualla ja ne on helppo puhdistaa seuraavaa kertaa varten. Kumpparit jalkaan ja ruokakauppaan, sillä kaupan lattia on myös pinta johon kaikki aivastuspärskeet viruksineen laskeutuvat.

Errata

Korjausehdotuksia viitteineen voi ehdottaa GitHubin kautta käyttäjälle github.com/enyone

Viitteet