View on GitHub

The Blog of Juho

This is my blog. Nothing more.

Covid-19 Faktoja ja valmistautumista, Osa 2

lauantai 2020-03-28

Amatöörin ajatuksia ja viitteellistä faktatietoa liittyen puhjenneeseen maailmanlaajuiseen Covid-19 pandemiaan ja sen aiheuttajavirukseen SARS-CoV-2. Kirjoittelu sisältää aihealueittain ajatuksia ja tietoa aiheesta. Tämä on osa 2 kirjoittelusta, ja kirjoittaja olettaa lukijan lukevan ensin osan 1 kirjoittelusta.

Teksti ei juuri sisällä tietoa SARS-CoV-2 viruksen aiheuttaman infektion oireista tai vaarallisuudesta suhteessa muihin tartuntatauteihin, sillä sitä ei tällä hetkellä juuri tunneta. Lisätiedoille hyviä lähteitä ovat http://who.int sekä http://thl.fi.

written on 2020-03-28

Read more...


Covid-19 Faktoja ja valmistautumista, Osa 1

lauantai 2020-03-14

Amatöörin ajatuksia ja viitteellistä faktatietoa liittyen puhjenneeseen maailmanlaajuiseen Covid-19 pandemiaan ja sen aiheuttajavirukseen SARS-CoV-2. Kirjoittelu sisältää aihealueittain ajatuksia ja tietoa aiheesta, mutta kirjoittaja pahoittelee jo etukäteen kielellistä kyvyttömyyttään kirjoittaa johdonmukaisesti etenevää ja helposti luettavaa kokonaisuutta, sillä hän kirjoittaa yleensä vain ICT-alan asiasisältöä asiantuntijatyön koulutuksiin ja dokumentointitarpeisiin.

Teksti ei juuri sisällä tietoa SARS-CoV-2 viruksen aiheuttaman infektion oireista tai vaarallisuudesta suhteessa muihin tartuntatauteihin, sillä sitä ei tällä hetkellä juuri tunneta. Lisätiedoille hyviä lähteitä ovat http://who.int sekä http://thl.fi.

written on 2020-03-14

Read more...


Key material for secure things

This article contains all required information to encrypt a message (before sending to me) and to check a digital signature (signed by me). For people who knows how things work this topic does not require further explanations.

written on 2019-02-07

Read more...


Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 dock on Debian Linux

With these instructions you are able to make Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 dock work on Debian Linux still maintaining Thunderbolt Security settings turned on in bios.

written on 2018-02-17

Read more...


Hieman kommunikointitavoistani

Tämä niille, jotka ovat kokeneet, ettei minuun onnistu saamaan puhelimen kautta yhteyttä.

written on 2017-12-09

Read more...